Aktuální opatření v našich kurzech

Nová vládní opatření od 25.11.2021 pro kurzy v plaveckém bazénu: 

zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují níže uvedené podmínky :

- děti do 12 let bez podmínek

- mládež od 12 do 18 let se prokazuje

  • dokončeným očkováním nebo
  • prodělanou nemocí nebo 
  • negativním výsledkem PCR testu s platností 72 hodin (v případě sportovní aktivity pod  sportovním svazem s platností 7 dní)

- osoby starší 18 let se prokazují

  • dokončeným očkováním 
  • laboratorně potvrzeným proděláním onemocnění covid-19 před méně než 180 dny
  • absolvováním RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami (použitelné pouze při nedokončeném očkování nebo nemožnosti očkování ze zdravotních důvodů - nutné doložení)

Ukončení kurzů ve Slaném dne 14.10.2021

Vážení rodiče, milí plaváčci, dle sdělení ředitele Víceúčelové sportovní haly ve Slaném bylo dnes definitivně rozhodnuto o ukončení provozu slánského bazénu dne 15. října 2021. Tímto čtvrtkem tudíž naše odpolední kurzy ve Slaném v roce 2021 končí. Jakmile budeme vědět termín opětovného zahájení provozu, budeme vás hned informovat o plánovaném pokračování naší činnosti i o zápisech do nových kurzů. Těšíme se tedy s vámi na viděnou opět v nově rekonstruovaném bazénu. 

Pro bližší informace prosím pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu uveďte: Slaný, jméno dítěte a čas kurzu. Děkujeme.

Rozvolnění opatření od 30.9.2021

 Od 30. září 2021 dle Usnesení č.853 ze dne 27.9.2021 nebude nutné testování, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. Týká se to tedy všech našich kurzů.

Současně je zakázána účast osob, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Povinná opatření od 13. září 2021

Vzhledem k ukončenému testování na školách máme nové prohlášení o požadovaném testování Vašeho dítěte před odpoledním plaveckým kurzem. Opatření se týká dětí starších šesti let a bude nám stačit již jen jeden formulář na celé období. Najdete ho na této hlavní stránce v kolonce "KE STAŽENÍ" v levém sloupci pod "Hlavní nabídkou".  K vyplnění na místě bude i u vstupu na bazén u instruktorek kurzů. Jedná se o formulář :

O změnách požadavků ve vládních opatřeních se vás budeme snažit vždy včas informovat na těchto stránkách. Pokud bude účastník kurzu splňovat ochranou lhůtu po laboratorně potvrzeném prodělaném Covidu nebo bude mít ukončené očkování, stačí opět kopie těchto dokladů na celé období jejich platnosti nebo po dobu konání kurzu. 

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost v této nepředvídatelné době.

N á b o r "akvabelek"

b_200_150_16777215_00_images_Nbor-akv.jpg

P ř i j m e m e  do přípravek synchronizovaného plavání holčičky od 5 let, které se rády potápějí a milují vodu. Tento kurz probíhá pouze v Kladně. (https://synchrokladno.cz/clanky/o-nas/zapis/)

Přípravná družstva mají trénink 2x týdně (Út a Čt) a podle věku a dovedností se dělí na 1. přípravku (cca 5-6 let) a 2.přípravku (cca 6-7 let). Cena pro školní rok 2021/22 je 2.600 -Kč na pololetí.

Přezkoušení a zápis pro nové zájemce bude ve čtvrtek 16. září 2021 od 14.45 hod na bazéně vedle 4.ZŠ (Norská) na Okrsku, vstup je z Unhošťské ul. mezi školními hřišti.

Kurzy od září 2021

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k neobvyklému průběhu toho školního roku budeme pokračovat v nedoplavaných kurzech ještě na podzim v Kladně i ve Slaném od 7.9.2021.

Zápis pro další období bychom tak řešili výjimečně až v první půli října (po přednostním zápisu pro děti, které jsou zapsány v probíhajících kurzech).

Pro nové zájemce na kladenské kurzy je zatím možný záznam na případná uvolněná místa, včetně nově otevřeného kurzu pro neplavce v úterý od 14.00 - 14.45 hod, který je již rovněž obsazen. Pro zařazení do optimálního kurzu potřebujeme znát plavecké dovednosti dětí (pokud nejsou neplavci a jsou starší osmi let). Přezkoušení nových zájemců se bude konat v úterý 7.9. v 16.15 hod (vstup do šaten v 16.00 hod) na bazénu při ZŠ Norská, tzv. "Čtyřka".

Pevně věříme, že se situace již stabilizuje a budeme moci plynule pokračovat v našem pravidelném sportovním setkávání.

Povinná opatření od května 2021 stále trvají

Pro účast v kurzech bude opět nutné potvrzení o absolvovaném testu nebo ochranou proti Covidu, bez něhož do zmírnění opatření nebude účast možná!

Vzhledem k povinným opatřením budou kurzy a tréninky v tomto režimu:

1.    Účastník kurzu nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže testování nebo ochranu před Covid-19 (s výjimkou dítěte do 6 let věku), viz podrobnosti v závěru textu. Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, nemůže být umožněna účast v kurzu.

2.   Venku, prosíme, dodržujte odstup 2m (pokud se nejedná o rodinu nebo organizovaný trénink).

3.    Přístup do haly bazénu bude umožněn pouze účastníkům kurzů/tréninků, rodiče do vnitřních prostor nebudou moci vstupovat. Děti bude přebírat a předávat ve vchodových dveřích pověřený pracovník.

4.    Je nutný včasný příchod, vzhledem k časovému rozpisu tak, abychom byli schopni dodržet podmínky provozu. Prosíme o dochvilnost, při pozdním příchodu nebudeme moci děti pouštět do budovy.

5.    Při vstupu do areálu je nutné provést dezinfekci rukou.

6.    Všichni musí mít roušky či jinou ochranu dýchacích cest, odložit ji mohou až před odchodem do sprchy.

7.    Před vstupem na bazén je nutné umytí mýdlem, bez plavek.

8.    Děti se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, určeném pověřenými pracovníky.

9.    Po ukončení hodiny je nutné opravdu co nejrychleji opustit sprchy, šatny i halu bazénu. Z provozních a časových důvodů nebude možné fénování vlasů v hale, proto doporučujeme použití plavecké silikonové čepice a po plavání dobře přiléhající teplé čepice, případně i kapuce.

Moc děkujeme za pochopení a doufáme, že budeme moci brzy pokračovat opět bez omezení.

----------- 

K prokázání testování účastníka stačí doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dalšími možnostmi účastníka je prokázání, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (například ze školy) s negativním výsledkem, nebo
  • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a splňuje patřičné časové odstupy dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Aktualizovaný formulář "Čestné prohlášení" je k dispozici pod HLAVNÍ NABÍDKOU na na levé liště, v kolonce "KE STAŽENÍ".