N á b o r "akvabelek"

b_200_150_16777215_00_images_Nbor-akv.jpg

P ř i j m e m e  do přípravek synchronizovaného plavání holčičky od 5 let, které se rády potápějí a milují vodu. Tento kurz probíhá pouze v Kladně. (https://synchrokladno.cz/clanky/o-nas/zapis/)

Přípravná družstva mají trénink 2x týdně (Út a Čt) a podle věku a dovedností se dělí na 1. přípravku (cca 5-6 let) a 2.přípravku (cca 6-7 let). Cena pro školní rok 2021/22 je 2.600 -Kč na pololetí.

Přezkoušení a zápis pro nové zájemce bude ve čtvrtek 9. září 2021 od 14.45 hod na bazéně vedle 4.ZŠ (Norská) na Okrsku, vstup je z Unhošťské ul. mezi školními hřišti.

Kurzy od září 2021

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k neobvyklému průběhu toho školního roku budeme pokračovat v nedoplavaných kurzech ještě na podzim od 7.9. do 26.10.2021. Zápis pro další období bychom tak řešili výjimečně až v první půli října. 

Pro nové zájemce je zatím možný záznam na případná uvolněná místa a pro neplavce budeme otevírat nový kurz v úterý od 14.00 - 14.45 hod, kam se můžete hlásit již nyní.

Pevně věříme, že se situace již stabilizuje a budeme moci plynule pokračovat v našem pravidelném sportovním setkávání.

Plavání od 1. června 2021

Opět  P L A V E M E !!!!

Milí sportovní přátelé,

po překvapivě překotném otevření bazénů, které dnes (!!!) v pátek 28.5.2021 vyhlásila vláda, budou již  od úterý 1. června 2021 do 25.června (a dále pak od 7.9. do 26.10.) pokračovat naše odpolední plavecké kurzy v Kladně. Provoz bude v upraveném režimu, tréninky akvabel (včetně přípravky) budou dle informací trenérů jednotlivých družstev. Případná organizační změna v hodině či dne konání kurzu vám přijde SMS zprávou. Pokud by vám zpráva nepřišla, volejte na tel.č.777593606. Nezapomeňte prosím na potvrzení o absolvovaném testu, bez něhož nebude účast možná!

Ve Slaném budou kurzy pokračovat od čtvrtka 10.6.2021, bazén se bude teprve napouštět. 10.6. bude otevřeno pouze pro naše kurzy, rodiče si tedy nebudou moci souběžně zaplavat. V dalších termínech to již možné bude.

Moc se těšíme, že vás opět uvidíme!!

Vzhledem k povinným opatřením budou kurzy a tréninky v tomto režimu:

1.    Účastník kurzu nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže testování nebo ochranu před Covid-19 (s výjimkou dítěte do 6 let věku), viz podrobnosti v závěru textu. Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, nemůže být umožněna účast v kurzu.

2.   Venku, prosíme, dodržujte odstup 2m (pokud se nejedná o rodinu nebo organizovaný trénink).

3.    Přístup do haly bazénu bude umožněn pouze účastníkům kurzů/tréninků, rodiče do vnitřních prostor nebudou moci vstupovat. Děti bude přebírat a předávat ve vchodových dveřích pověřený pracovník.

4.    Je nutný včasný příchod, vzhledem k časovému rozpisu tak, abychom byli schopni dodržet podmínky provozu. Prosíme o dochvilnost, při pozdním příchodu nebudeme moci děti pouštět do budovy.

5.    Při vstupu do areálu je nutné provést dezinfekci rukou.

6.    Všichni musí mít roušky či jinou ochranu dýchacích cest, odložit ji mohou až před odchodem do sprchy.

7.    Před vstupem na bazén je nutné umytí mýdlem, bez plavek.

8.    Děti se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, určeném pověřenými pracovníky.

9.    Po ukončení hodiny je nutné opravdu co nejrychleji opustit sprchy, šatny i halu bazénu. Z provozních a časových důvodů nebude možné fénování vlasů v hale, proto doporučujeme použití plavecké silikonové čepice a po plavání dobře přiléhající teplé čepice, případně i kapuce.

Moc děkujeme za pochopení a doufáme, že budeme moci brzy pokračovat opět bez omezení.

----------- 

K prokázání testování účastníka stačí doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dalšími možnostmi účastníka je prokázání, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (například ze školy) s negativním výsledkem, nebo
  • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a splňuje patřičné časové odstupy dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Aktualizovaný formulář "Čestné prohlášení" je k dispozici pod HLAVNÍ NABÍDKOU na na levé liště, v kolonce "KE STAŽENÍ".

Vypadá to nadějně !

Stále klesající čísla dávají naději, že se bazény otevřou i dříve než avízovaného 14.června.

Jsme připraveni hned jak to bude (když to dobře dopadne tak již 7.6.) pokračovat v plaveckých kurzech v Kladně i ve Slaném a moc se na to těšíme! Kurzy budou probíhat až do 25.června a po prázdninách pokračovat od 7. září. Tak se velmi těšíme, že se s vámi po té dlouhé době opět uvidíme !!!

Krásné vánoční svátky!

b_200_150_16777215_00_images_MedKl_PF_2021.jpg

Naši milí sportovní příznivci, je zcela zřejmé, že v tomto roce s tak krásným číslem, ale nepříjemným průběhem, se již nesejdeme, proto vám děkujeme za příjemnou spolupráci i projevenou důvěru a přejeme krásné prožití vánočních svátků a více jistot v novém roce 2021. Informace, jak v něm poplaveme najdete na této stránce, jakmile budeme něco konkrétního vědět.

Kurzy vám budou samozřejmě vždy dle potřeby prodlouženy a snad je stihneme do konce roku 2021 odplavat :-).

Zápisy na odpolední kurzy ve 2.pololetí neprobíhají

Vzhledem k prodloužení termínů odpoledních kurzů a nejasným podmínkám v novém roce se zápisy na další období v obvyklých termínech NEKONAJÍ.

Námět na vánoční dárek

b_200_150_16777215_00_images_vanoce_FB_hp_uprava_002.jpg

 

V příštím roce plánujeme další ploutvové akce pro naše klienty. Pokud je Vaše slečna ve vodě i pod vodou "jako doma" a hledáte pro ni vhodný dárek, můžete se s důvěrou obrátit a objednávat na eshopu u vysoce kvalitní české značky Happy tails. Více informací na webu:  www.happytailscz.cz  Mermaiding - plavání s monoploutví (meduzakladno.cz).