Školní mládež

- Kurzy jsou zaměřeny na prohlubování základů výuky plavání až po zdokonalování všech plaveckých způsobů, včetně případné výuky plav. způsobu "delfín", základů akvabel, sebezáchrany a záchrany tonoucího i základů jiných vodních sportů. Děti jsou rozděleny do přibližně stejných výkonnostních družstev podle dosavadních dovedností ve vodě s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem. Celou výukou prolínají hry a herní prvky i rehabilitační cvičení. sebezáchranné prvky,

  • Cena pro školní rok 2020/21:   1.500,- Kč na školní pololetí (17 lekcí)