Školní mládež

- Kurzy jsou zaměřeny na prohlubování základů výuky plavání až po zdokonalování všech plaveckých způsobů, včetně případné výuky plav. způsobu "delfín", základů akvabel, sebezáchrany a záchrany tonoucího i základů jiných vodních sportů. Děti jsou rozděleny do přibližně stejných výkonnostních družstev podle dosavadních dovedností ve vodě s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem. Celou výukou prolínají hry a herní prvky i rehabilitační cvičení a sebezáchranné prvky.

Dle výkonnosti probíhají zpravidla v 

úterý   14.45 - 15.30  neplavci 
úterý   15.30 - 16.15  začínající plavci 
úterý   18.00 - 19.00  kondiční plavání výborní plavci (cca 12-20 let)
čtvrtek 15.30 - 16.15  plavci C
čtvrtek 16.15 - 17.00  plavci A
pátek:  14.15 - 15.00  začínající plavci a plavci B

Cena pro školní rok 2022/23:   1.650 - 1.800 Kč na školní pololetí (17 lekcí)