Plavání od 1. června 2021

Opět  P L A V E M E !!!!

Milí sportovní přátelé,

po překvapivě překotném otevření bazénů, které dnes (!!!) v pátek 28.5.2021 vyhlásila vláda, budou již  od úterý 1. června 2021 do 25.června (a dále pak od 7.9. do 26.10.) pokračovat naše odpolední plavecké kurzy v Kladně. Provoz bude v upraveném režimu, tréninky akvabel (včetně přípravky) budou dle informací trenérů jednotlivých družstev. Případná organizační změna v hodině či dne konání kurzu vám přijde SMS zprávou. Pokud by vám zpráva nepřišla, volejte na tel.č.777593606. Nezapomeňte prosím na potvrzení o absolvovaném testu, bez něhož nebude účast možná!

Ve Slaném budou kurzy pokračovat od čtvrtka 10.6.2021, bazén se bude teprve napouštět. 10.6. bude otevřeno pouze pro naše kurzy, rodiče si tedy nebudou moci souběžně zaplavat. V dalších termínech to již možné bude.

Moc se těšíme, že vás opět uvidíme!!

Vzhledem k povinným opatřením budou kurzy a tréninky v tomto režimu:

1.    Účastník kurzu nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže testování nebo ochranu před Covid-19 (s výjimkou dítěte do 6 let věku), viz podrobnosti v závěru textu. Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, nemůže být umožněna účast v kurzu.

2.   Venku, prosíme, dodržujte odstup 2m (pokud se nejedná o rodinu nebo organizovaný trénink).

3.    Přístup do haly bazénu bude umožněn pouze účastníkům kurzů/tréninků, rodiče do vnitřních prostor nebudou moci vstupovat. Děti bude přebírat a předávat ve vchodových dveřích pověřený pracovník.

4.    Je nutný včasný příchod, vzhledem k časovému rozpisu tak, abychom byli schopni dodržet podmínky provozu. Prosíme o dochvilnost, při pozdním příchodu nebudeme moci děti pouštět do budovy.

5.    Při vstupu do areálu je nutné provést dezinfekci rukou.

6.    Všichni musí mít roušky či jinou ochranu dýchacích cest, odložit ji mohou až před odchodem do sprchy.

7.    Před vstupem na bazén je nutné umytí mýdlem, bez plavek.

8.    Děti se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, určeném pověřenými pracovníky.

9.    Po ukončení hodiny je nutné opravdu co nejrychleji opustit sprchy, šatny i halu bazénu. Z provozních a časových důvodů nebude možné fénování vlasů v hale, proto doporučujeme použití plavecké silikonové čepice a po plavání dobře přiléhající teplé čepice, případně i kapuce.

Moc děkujeme za pochopení a doufáme, že budeme moci brzy pokračovat opět bez omezení.

----------- 

K prokázání testování účastníka stačí doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dalšími možnostmi účastníka je prokázání, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (například ze školy) s negativním výsledkem, nebo
  • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a splňuje patřičné časové odstupy dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Aktualizovaný formulář "Čestné prohlášení" je k dispozici pod HLAVNÍ NABÍDKOU na na levé liště, v kolonce "KE STAŽENÍ".