Předškolní děti a neplavci

- Medúza Kladno Vám nabízí (před)plaveckou výuku v krytém bazénu v Kladně a ve Slaném, který má kromě plaveckého prostoru (přibližně 25 x 10 m) a samostatného dětského bazénu i mnohačetná zákoutí a tvarové výstupky, jež umožňují další zpestření plavecké výuky a snazší adaptaci neplavců na vodní prostředí.

Zábavnou a pestrou formou s mnoha herními prvky se děti seznamují s vlastnostmi vody bez pomůcek na těle i s různými nadlehčovacími pomůckami, umožňujícími správný pohyb ve vodě a učí se nejzákladnějším plaveckým dovednostem (správné plavecké dýchání, potápění hlavy, otevírání očí pod vodou, sebezáchranné prvky, uvolnění ...), pokročilejší děti potom navazují dalšími základními dovednostmi ( sebezáchrannými, vznášením, splýváním, lovením předmětů, skoky a pády do vody...), plaváním bez pomůcek až po základy a nácvik správné techniky plaveckých způsobů „prsa",„znak" či „kraul".


Výuka je zajištěna svědomitými odborníky, připravenými na náročnou práci s malými dětmi a naším společným cílem je naučit děti během kurzu co nejvíce plaveckým dovednostem, které jsou jednotlivé děti schopny zvládnout při souběžné psychické pohodě. Kurz je určen pro děti, které dokáží samostatně pracovat bez přítomnosti rodiče.

Nejvhodnější věk přihlašovaných dětí je 5 let. U mladších dětí je na zvážení rodičů či učitelek MŠ, zda je přihlašované dítě dostatečně schopno psychicky i fyzicky plavecký kurz zvládat (zda je dostatečně sociálně zralé, dobře se adaptuje na nově vzniklé situace, není příliš choulostivé a neotužilé atp.).

  • Cena dopoledních kurzů je 1.800,- Kč pololetíOdpolední kurzy probíhají na bazéně na "Okrsku" vedle ZŠ Norská v Kladně

zpravidla vždy v úterý ve 14.45 - 15.30 hod. 

  • Cena pro školní rok 2024/25
  • :   2.300,- Kč na školní pololetí (17 lekcí)