Předškolní děti a neplavci

- Medúza Kladno Vám nabízí (před)plaveckou výuku v krytém bazénu v Kladně a ve Slaném, který má kromě plaveckého prostoru (přibližně 25 x 10 m) a samostatného dětského bazénu i mnohačetná zákoutí a tvarové výstupky, jež umožňují další zpestření plavecké výuky a snazší adaptaci neplavců na vodní prostředí.

Zábavnou a pestrou formou s mnoha herními prvky se děti seznamují s vlastnostmi vody bez pomůcek na těle i s různými nadlehčovacími pomůckami, umožňujícími správný pohyb ve vodě a učí se nejzákladnějším plaveckým dovednostem (správné plavecké dýchání, potápění hlavy, otevírání očí pod vodou, sebezáchranné prvky, uvolnění ...), pokročilejší děti potom navazují dalšími základními dovednostmi (vznášením, splýváním, lovením předmětů, skoky a pády do vody, sebezáchrannou polohou ...), plaváním bez pomůcek až po nácvik správné techniky plaveckých způsobů „prsa",„znak" případně „kraul".

Výuka je zajištěna svědomitými odborníky, připravenými na náročnou práci s malými dětmi a naším společným cílem je naučit děti během kurzu co nejvíce plaveckým dovednostem, které jsou jednotlivé děti schopny zvládnout při souběžné psychické pohodě.

Nejvhodnější věk přihlašovaných dětí je 5 let. U mladších dětí je na zvážení rodičů či učitelek MŠ, zda je přihlašované dítě dostatečně schopno psychicky i fyzicky plavecký kurz zvládat (zda je dostatečně sociálně zralé, dobře se adaptuje na nově vzniklé situace, není příliš choulostivé a neotužilé atp.).

  • Cena dopoledních kurzů je 1.500,- Kč pololetíOdpolední kurzy probíhají na bazéně na "Okrsku" vedle ZŠ Norská v Kladně

  • Cena pro školní rok 2020/21:   1.600,- Kč na školní pololetí (17 lekcí)