Plavecké kurzy pro veřejnost

Od roku 2023 jsme kurzy pro veřejnost převedli pod Plavecký klub Medúza (IČ 19127651), každopádně naši zákazníci tuto změnu nijak nepocítí. Nabízíme kurzy pro plavce i neplavce od cca 4 let do dospělosti bez omezení věku.  Kurzy probíhají dopoledne na bazénech při akvaparku ve Slaném a v Kladně, odpolední kurzy a sportovní kroužky pak v Kladně na bazéně vedle ZŠ Norská na Okrsku "0" a v akvaparku ve Slaném. Všechny naše kurzy vždy výkonnostně navazují na dosažené dovednosti dětí i dospělých případně až do závodní úrovně.
Kurzovné se platí již při zápisu !

Ve školním roce 2024/25 nabízíme tyto kurzy, sportovní kroužky:

  • Předškolní děti
  • Školní mládež - kurzy pro neplavce 
  • Školní mládež - zdokonalovací kurzy, sportovní kroužky
  • Kondiční plavání pro mládež, sportovní kroužek
  • Kurz plavání s ploutvemi a mermaidingu (Mořských panen)
  • Plavání pro dospělé - od neplavců po kondiční tréninky

Pro nové zájemce na kladenské kurzy je cca 14 dní před termíny zápisu možný záznam na případná uvolněná místa po přednostních zápisech dětí, které v současné době již kurzy navštěvují. Pro zařazení do optimálního kurzu potřebujeme znát plavecké dovednosti dětí (pokud nejsou neplavci a jsou starší osmi let). Přezkoušení nových zájemců se bude konat v úterý 11.6. v 15.00 hod, případně dle předchozí telefonické dohody (na t.č. 775 633 892), zpravidla na bazénu při ZŠ Norská, tzv. "Čtyřka".

KURZOVNÉ NELZE VRACET. Při závažném onemocnění (úraz, hospitalizace) lze po lékařském doložení za část lekcí poskytnout náhradní lekce v předem domluvených termínech.

Kurzy neprobíhají ve dnech školního volna dle MŠMT, případně ve dnech uvedených na průkazce pro daný kurz. Jarní prázdniny jsou podle rozpisu pro okres Kladno.